อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม, อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นทุกชนิด

 

เทมป์เมกเกอร์ บจก.


อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม ดูเพิ่มเติม...click

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม
ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า คือกล่อง หรือตู้ที่เป็นจุดศูนย์รวม ของการควบคุม ของระบบไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย โรงงาน หรือตัวอาคารสำนักงาน เราจึงเรียกว่า “ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า”
โดยตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า ที่จะถูกติดตั้งมีลักษณะตามชนิด ของอาคาร และรูปแบบการวางระบบไฟฟ้า ซึ่งไม่ว่าจะเป็นห้องชุดขนาดเล็ก ตลอดไปจนถึงตึกระฟ้าระดับคอนโด ล้วนต้องมีตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า เพื่อใช้ในการจัดการการจ่ายไฟฟ้า และเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร นี้คือสาเหตุสำคัญของตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม

โดยทั่วไปหากเป็นที่อยู่อาศัยอาทิเช่น ห้องอพาร์ทเม้น ห้องชุด หรือบ้าน อย่างน้อยในห้องหรือในอาคารก็จะต้องมี ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า แบบ Consumer Unit หรือ Load Center หากอาคารดังกล่าวใช้ไฟฟ้าแบบ 3 เฟส โดยสายไฟฟ้าเมนจากมิเตอร์ของการไฟฟ้าจะถูกต่อเข้ามาที่ตู้ Breaker หลักในตู้นี้ ซึ่งภายใน ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า อาจจะประกอบไปด้วย Breaker ย่อยเพื่อแยกการจ่ายไฟฟ้าให้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชิ้น หรือแยกการจ่ายไฟฟ้าให้กับชั้นต่างๆภายในอาคาร และสายกราวด์เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าหากเกิดไฟฟ้ารั่ว หรือไฟฟ้าลัดวงจร และยังสามารถป้องกันการเสียหายแก่อุปกรณ์ไฟฟ้าหากเกิดฟ้าผ่า

หากเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่อาทิโรงงาน ตึกสำนักงาน หรือที่อยู่อาศัยที่มีหลายห้องอย่างคอนโดหรืออพาร์ทเม้นก็จะใช้ ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า แบบ Main Distribution Board ซึ่งเป็นตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ และจะทำการจ่ายไฟฟ้าไปยัง Sub Distribution Board อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม ซึ่งเป็นตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า อย่างย่อยภายในอาคารซึ่งอาจจะอยู่ตามชั้นต่างๆ อาคารใกล้เคียง หรือจะใช้ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้าแบบ Consumer Unit หรือ Load Center แทนก็ได้

การเลือกใช้ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า ต้องเลือกตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้าที่ถูกต้องตามมาตรฐาน IEC ซึ่งจะเป็นตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้าระบบ TN-C-S ทำให้สามารถรองรับการต่อสายดินได้ และการวางแผนเพื่อที่จะวางระบบไฟฟ้าภายในตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้าก็ต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือวิศวกรไฟฟ้าหากเป็นระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพราะหากทำการวางระบบไฟฟ้าภายในตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้าไม่ถูกต้อง อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินได้ และยังต้องคำนึงถึงโหลดของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดที่มีการใช้งานตามจุด หรือชั้นต่างๆภายนอาคารว่าตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้าจะสามารถรองรับการใช้ไฟฟ้าได้หรือไม่
สรุปข้อดีของตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า คือ ทำให้สามารถวางแผนจัดการระบบไฟฟ้าภายในอาคารได้สะดวก สามารถตัดไฟฟ้าที่ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้าเพื่อทำการซ่อมบำรุงดูแลรักษาจุดจ่ายไฟฟ้าเป็นจุดๆได้โดยที่ไม่ต้องทำการตัดไฟฟ้าทั้งระบบ ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานและเครื่องใช้ไฟฟ้า

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpocketpages.com


 บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด
จัดตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทีมงานวิศวกร ที่จะนำความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น เครื่องทำความเย็น ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล รวมไปถึงระบบทำความเย็น และ ทำความร้อน มาพัฒนาปรับใช้ให้ประหยัดพลังงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน และเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อที่จะเป็นหน่วยพื้นฐานสำหรับพัฒนาประเทศต่อไป
บริษัท รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นทุกชนิด เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นแบบแผ่น,แบบท่อไทเทเนี่ยม,แบบท่อในท่อ และแบบท่อในถัง,เครื่องชิลเลอร์ (ชุดทำน้ำหล่อเย็น), ฮีทปั๊ม (ปั๊มความร้อน), เครื่องผลิตน้ำแข็ง, ระบบทำความเย็น, ห้องเย็น,ระบบทำความเย็นตู้ปลาทะเล, เครื่องทำน้ำเย็นตู้ปลาทะเล, เครื่องแลกเปลี่ยนความเย็นไทเทเนี่ยม, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไทเทเนี่ยม, ขดไทเทเนียม, เครื่องทำน้ำเย็นผักไฮโดรโปนิกส์
สินค้าของเราให้ความสำคัญในเรื่องการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวด ล้อม และทีมงานของเรามีความยินดีที่จะให้ข้อมูลสินค้า และการเลือกใช้งานโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการใช้งานของท่าน
บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้รับใช้ท่าน ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความตั้งใจที่จะบริการให้ดีที่สุด ภายใต้นโยบาย

 

"เทมป์เมกเกอร์ ตั้งใจบริการทุกงานเครื่องแลกเปลี่ยน"
Temp Maker All Solutions Of Heat Exchanger

 

สนใจติดต่อ

 

เทมป์เมกเกอร์ บจก.

 

46,48 ถนนพรหมราษฎร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ

 

เบอร์โทรศัพท์ 0-2450-3881

 

Fax 0-2450-3880

 

tempmaker.thailandpocketpages.com

 

www.tempmaker.com

 

Email : tempmaker@hotmail.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม”

Leave a Reply

Gravatar